Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw Veehouderij