Glastuinbouw

In de glastuinbouw oftewel 'bedekte teelt' vinden activiteiten plaats om bloemen, groenten en fruit te laten groeien. Een deel van de activiteiten zijn milieubelastend. U kunt hierbij denken aan het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het lozen van drainagewater, het toepassen van assimilatieverlichting en het schoonmaken van machines en gebouwen. De nadelige gevolgen zijn vooral lozingen, lichthinder en het gebruik van energie.

Op deze pagina leest u wat onder de bedrijfstak  'Glastuinbouw' valt. Onder de knop 'activiteiten' hiernaast vindt u de milieubelastende activiteiten en de bijbehorende Rijksregels, die binnen deze bedrijfstak van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Een kas is een constructie van hout of metaal, bedekt met glas of kunststof en bedoeld voor het telen van gewassen onder glas. Het betreft een permanente situatie, waarbij de kas altijd op dezelfde plek staat. Een cabrioletkas en een permanente tunnelkas vallen ook onder ‘glastuinbouw’.

Wat valt er niet onder?

Er zijn ook ‘kassen‘ die niet het hele jaar door op dezelfde plaats aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de rolkas (verplaatsbare kas op een railsysteem), schermkas en een tijdelijke tunnelkas. Bij deze kassen zijn de Rijksregels van de bedrijfstak 'Het telen in de openlucht' van toepassing. Bij het telen van gewassen in een schuur, gebouw of schuurkas zijn de Rijksregels van de bedrijfstak ‘Het telen van gewassen in een gebouw‘ van toepassing. 

De onderstaande activiteiten vallen niet onder de bedrijfstak 'glastuinbouw':

  • Huishoudens of het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis. Bijvoorbeeld een hobbykas voor het kweken van eigen groente;
  • Educatieve doeleinden zoals een kas bij een school;
  • Onderzoeksinstellingen waar gewassen veredeld of vermeerderd worden of die nieuwe gewassen ontwikkelen;
  • Kassen bij volkstuinen.

Meer weten?

Meer informatie over de Rijksregels die van toepassing zijn op de bedrijfstak 'Glastuinbouw' kunt u vinden in paragraaf 3.6.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.