Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of -dieren

Bij een bedrijf voor het telen en kweken van waterplanten of-dieren vinden tal van activiteiten plaats. Een deel daarvan zijn milieubelastend. De nadelige gevolgen zijn vooral emissies en lozingen. Daarom zijn er voor deze bedrijven landelijke milieuregels van toepassing. Op deze pagina leest u wat onder een bedrijf voor het telen en kweken van waterplanten of-dieren valt en welke landelijke regels van toepassing zijn bij het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in deze bedrijfstak.

Wat valt er onder?

Het gaat hier om een bedrijf voor het:

  • kweken van consumptievis.
  • kweken van ongewervelde waterdieren zoals schelpdieren.
  • telen van waterplanten zoals algen en eendenkroos.

Wat valt er niet onder?

De landelijke milieuregels zijn niet van toepassing bij het telen en kweken:

  • in een oppervlaktewaterlichaam;
  • voor educatieve doelen;
  • bij onderzoeksinstellingen;
  • voor sportdoeleinden of recreatiedoeleinden;
  • bij detailhandel.

Meer weten?

Meer informatie over de Rijksregels die van toepassing zijn op de bedrijfstak 'Het telen en kweken van waterplanten en -dieren' kunt u vinden in paragraaf 3.6.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.