Landbouwmechanisatiebedrijf

Op landbouwmechanisatiebedrijven vinden tal van activiteiten plaats. U kunt hierbij denken aan metaalbewerking, het onderhouden en repareren van voer- en werktuigen en het opslaan van brandstoffen en (afgewerkte) olie. Het zijn milieubelastende activiteiten. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze nadelige gevolgen hebben voor de omgeving zoals emissies en lozingen. 

Op deze pagina leest u wat valt onder de bedrijfstak 'Landbouwmechanisatiebedrijf' valt. Onder de knop 'activiteiten' hiernaast vindt u de milieubelastende activiteiten en de bijbehorende Rijksregels, die binnen deze bedrijfstak van toepassing zijn. Aanvullend of in plaats daarvan kunnen ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente en of waterschap) van toepassing zijn. In dat geval is bij de betreffende activiteit ook een kopje 'maatwerk' opgenomen.

Wat valt er onder?

Het gaat hier om landbouwmechanisatiebedrijven die voor derden of voor de verhuur voer- en werktuigen en apparatuur onderhouden en repareren om daarmee agrarische activiteiten uit te voeren. Dit kan zowel in opdracht voor iemand zijn als voor eigen verhuuractiviteiten.

Een voertuig is een mechanische constructie die personen en goederen over land vervoert. Een werktuig is een ruim begrip waar gereedschap en apparatuur in brede zin onder valt. Te denken valt aan bulldozers, shovels, kettingzagen, bladblazers, etc. Soms is het onderscheid moeilijk te maken. Een tractor is bijvoorbeeld allebei.

Wat valt er niet onder?

Het onderhouden van eigen machines en werktuigen door een agrarische ondernemer valt niet onder de bedrijfstak 'Landbouwmechanisatiebedrijf'. Ze zijn niet voor derden aan het werk en de machines worden ook niet verhuurd.

Meer weten?

Meer informatie over de Rijksregels die van toepassing zijn op het 'Telen van gewassen in de openlucht' kunt u vinden in paragraaf 3.6.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.