De omgevingswet in het kort

Rijksregels in boerentaal en praktische informatie

Zoek eenvoudig naar uw bedrijfstak. Bij iedere bedrijfstak vindt u een overzicht van milieubelastende activiteiten en de Rijksregels in boerentaal die hierbij van toepassing zijn. Daarnaast ook achtergrondinformatie ('referenties') en af en toe praktische voorbeelden en tips ('praktijkvoorbeelden'). Met deze website bent u altijd op de hoogte van de actuele landelijke milieuregels voor uw bedrijf.

Wat is een milieubelastende activiteit?

De Rijksregels gaan over 'milieubelastende activiteiten'. Dit zijn activiteiten die nadelig gevolgen kunnen hebben voor het milieu. U kunt hierbij denken aan het houden van landbouwhuisdieren, het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, het opslaan van voer, mest en diesel, het schoonmaken van machines en werktuigen en het telen van gewassen in een kas of de openlucht. Per bedrijfstak de Rijksregels in boerentaal voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken.

Rijksregels voor 8 agrarische bedrijfstakken

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is onderdeel van de Omgevingswet en bevat Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder 8 agrarische bedrijfstakken. Per activiteit zijn de Rijksregels in boerentaal weergegeven. Alles netjes en overzichtelijk op een rijtje gezet. Actueel, nuttig en praktisch in boerentaal.

Rijksregels versus decentrale regels

Deze website gaat over de Rijksregels voor milieubelastende activiteiten in 8 agrarische bedrijfstakken. Dit zijn generieke  en landelijke regels. In sommige gevallen zijn er naast of in plaats ook regels van de decentrale overheden (provincie, gemeente of waterschap) van toepassing. Het gaat dan om activiteiten met vooral lokale milieueffecten zoals geluids- en geuroverlast. Ze hebben vaak bterekking op de directe omgeving. De zogenaamde 'decentrale regels' staan niet op deze website. Als deze van toepassing zijn, dan staat bij een activiteit een kopje 'maatwerk'. Informeer altijd bij uw gemeente en of waterschap  of er naast de Rijksregels nog decentrale milieuregels van toepassing zijn.