Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Bedrijf voor mestbehandeling Telen van gewassen in de openlucht Veehouderij