Het behandelen van geoogste gewassen

Bedrijfstakken: Agrarisch loonwerkbedrijf Glastuinbouw Telen van gewassen in de openlucht Telen van gewassen in een gebouw

Bij deze activiteit gaat het om het behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Een bekend voorbeeld is het ontsmetten van bloembollen. Dit kan via een aantal methoden:

  • dompelen. Bij deze methode worden de kisten met de bloembollen in het geheel ondergedompeld in een bad met water en ontsmettingsmiddel.
  • Douche-installatie. Bij deze methode worden de kisten met de bloembollen in een kast (douche) geplaatst. Onderin de kast bevindt zich een voorraadbak met ontsmettingsvloeistof. Na het sluiten van de kast wordt de ontsmettingsvloeistof via een sproeisysteem gelijkmatig over de inhoud van de kist(en) gesproeid. De vloeistof vloeit daarna terug in de voorraadbak.
  • Schuimen. Bij deze methode wordt het geoogste product in een schuimbad gelegd.

Rijksregels (algemene regels)

Op de pagina's hierna vindt u voor deze activiteit de algemene regels (Rijksregels) 'in boerentaal' uit het Besluit activiteiten en leefomgeving (Bal) en (indien van toepassing) praktische informatie en tips (praktijkvoorbeelden) en aanvullende informatie (referenties).

Naast de genoemde regels is er altijd specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee wordt bedoeld dat u handelingen, waarvan u zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen, verboden zijn. Anders gezegd, het is vanzelfsprekend dat u bij het uitvoeren van een activiteit altijd voldoendevoorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan.

Lokale regels

Deze website gaat over de algemene regels van milieubelastende activiteiten (Rijksregels). De provincie, gemeente en of het waterschap kunnen daarnaast (bijna) altijd maatwerkregels opnemen. Dit is een lokale uitwerking van of aanvulling op een algemene regel. Ze kunnen hiermee een algemene regel beter afstemmen op een lokale situatie. U kunt dit checken op de pagina 'regels op de kaart' in het Omgevingsloket. Daar staan de regels waar u op een locatie mee te maken heeft.